Oliver Szabo

Fotograf - Photographer - El Fotógrafo

Fornataro frustrerad på domarens tveksamma utvisning.